the ease the process of resolving a conflict

listen to the pronunciation of the ease the process of resolving a conflict
İngilizce - Türkçe

the ease the process of resolving a conflict teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

facilitation
kolaylaştırma
facilitation
(Tıp) Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma
facilitation
{i} basitleştirme
facilitation
{i} rahatlatma
İngilizce - İngilizce
facilitation
the ease the process of resolving a conflict

  Heceleme

  the ease the proc·ess of re·sol·ving a con·flict

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi iz dhi prôses ıv rizälvîng ı kınflîkt

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈēz ᴛʜē ˈprôˌses əv rēˈzälvəɴɢ ə kənˈfləkt/ /ðiː ˈiːz ðiː ˈprɔːˌsɛs əv riːˈzɑːlvɪŋ ə kənˈflɪkt/