the continuous growth of capital by retention of interest or savings

listen to the pronunciation of the continuous growth of capital by retention of interest or savings
İngilizce - Türkçe

the continuous growth of capital by retention of interest or savings teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

accumulation
{i} birikinti
accumulation
{i} birikim

Bir bulut gökyüzünde su buharının bir birikimidir. - A cloud is an accumulation of water vapour in the sky.

accumulation
(Ticaret) sermaye birikimi
accumulation
toplanma
accumulation
yığma
accumulation
yığılma
accumulation
biriktirme
accumulation
toplama
accumulation
(Mukavele) birikme, toplanma
accumulation
(Tıp) Üstüste verilen ilaçların birikmesi
accumulation
{i} yığın
accumulation
biriktirilip sermayeye eklenen faiz
accumulation
biriktirilmiş veya toplanmış şeyler
accumulation
(Tıp) Biriken
accumulation
{i} birikim, birikme
accumulation
(Tekstil) 1. biriktirme (toplama) 2. teksif etme 3. yığmak (biriktirmek, depolamak, kümelemek, toplamak, depo etmek)
İngilizce - İngilizce
accumulation
the continuous growth of capital by retention of interest or savings

  Heceleme

  the con·ti·nu·ous growth of cap·i·tal by re·ten·tion of in·ter·est or savings

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kıntînyuıs grōth ıv käpıtıl bay ritenşın ıv întrıst ır seyvîngz

  Telaffuz

  /ᴛʜē kənˈtənyo͞oəs ˈgrōᴛʜ əv ˈkapətəl ˈbī rēˈtensʜən əv ˈəntrəst ər ˈsāvəɴɢz/ /ðiː kənˈtɪnjuːəs ˈɡroʊθ əv ˈkæpətəl ˈbaɪ riːˈtɛnʃən əv ˈɪntrəst ɜr ˈseɪvɪŋz/