the common or lower people, rabble

listen to the pronunciation of the common or lower people, rabble
İngilizce - Türkçe

the common or lower people, rabble teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vulgar
{s} kaba

Kaba dili nedeniyle yanlış anlaşıldı. - He's misunderstood because of his vulgar language.

Onun dilini kaba buluyorum. - I find his language vulgar.

vulgar
{s} adi
vulgar
bayağı
vulgar
galiz
vulgar
{s} basit
vulgar
amiyane
vulgar
görgüsüz
vulgar
madara
vulgar
terbiyesiz
vulgar
zevksiz
vulgar
the vulgar herd halk sürüsü avam
vulgar
edepsiz
vulgar
{s} halka özgü
vulgar
(sıfat) halk, halka özgü, hoyrat, adi, bayağı, kaba, basit
vulgar
{s} halk
vulgar
umuma mahsus
vulgar
vulgar superstitions halka mahsus batıl itikatlar
İngilizce - İngilizce
{n} vulgar
the common or lower people, rabble