the body of laws established by a state or nation for its own regulation

listen to the pronunciation of the body of laws established by a state or nation for its own regulation
İngilizce - Türkçe

the body of laws established by a state or nation for its own regulation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

civil law
medeni kanun
civil law
1. medeni hukuk. 2. Roma hukuku
civil law
kamu hukuku
civil law
yurttaşlar yasası
civil law
medeni hukuk

Polis memuru medeni hukuku uygular. - The police officer enforces civil law.

civil law
(Kanun) kanunu medeniye
civil law
(Kanun) hukuku medeniye
İngilizce - İngilizce
civil law
the body of laws established by a state or nation for its own regulation

  Heceleme

  the bo·dy of laws established by a state or na·tion for its own re·gu·la·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi bädi ıv lôz istäblîşt bay ı steyt ır neyşın fôr îts ōn regyıleyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈbädē əv ˈlôz ēˈstabləsʜt ˈbī ə ˈstāt ər ˈnāsʜən ˈfôr əts ˈōn ˌregyəˈlāsʜən/ /ðiː ˈbɑːdiː əv ˈlɔːz iːˈstæblɪʃt ˈbaɪ ə ˈsteɪt ɜr ˈneɪʃən ˈfɔːr ɪts ˈoʊn ˌrɛɡjəˈleɪʃən/

  Günün kelimesi

  aliment