the act of plundering; robbery; deprivation; despoliation

listen to the pronunciation of the act of plundering; robbery; deprivation; despoliation
İngilizce - Türkçe

the act of plundering; robbery; deprivation; despoliation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spoliation
yağma etme
spoliation
talan
the act of
eyleminin
spoliation
{i} kanıtları yok etme
spoliation
bir vesikayı tahrif veya imha
spoliation
{i} yağma
spoliation
{i} gasp
spoliation
kaçakçılık şüphesiyle takip edilmekte olan bir gemideki belgelerin önceden imhası
İngilizce - İngilizce
spoliation
the act of plundering; robbery; deprivation; despoliation