the act of inventing a word or phrase

listen to the pronunciation of the act of inventing a word or phrase
the act of inventing a word or phrase

    Türkçe nasıl söylenir

    dhi äkt ıv înventîng ı wırd ır freyz

    Telaffuz

    /ᴛʜē ˈakt əv ənˈventəɴɢ ə ˈwərd ər ˈfrāz/ /ðiː ˈækt əv ɪnˈvɛntɪŋ ə ˈwɜrd ɜr ˈfreɪz/