the act of fanning or cooling, a vent

listen to the pronunciation of the act of fanning or cooling, a vent
İngilizce - Türkçe

the act of fanning or cooling, a vent teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ventilation
{i} havalandırma

Bu odanın havalandırması iyi. - This room has fine ventilation.

Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. - Do not block any ventilation openings.

ventilation
(Tıp) ventilasyon
the act of
eyleminin
ventilation
(Tıp) Fizyolojide akciğerlerden dvamlı oksijen akımı
ventilation
duyuru/havalandırma
ventilation
{i} belirtme
ventilation
(Tıp) Psikiyatride teessürlerin açık münakaşası
ventilation
{i} açığa vurma
ventilation
{i} açıkça tartışma
ventilation
{i} havalanma
ventilation
{i} havalandırma, vantilasyon
İngilizce - İngilizce
{n} ventilation
the act of fanning or cooling, a vent