the act of equiping with weapons in preparation for war

listen to the pronunciation of the act of equiping with weapons in preparation for war
İngilizce - Türkçe

the act of equiping with weapons in preparation for war teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

armament
silahlandırma
armament
teçhizat
armament
bir ülkenin toplam silah gücü
armament
silahlı kuvvetler
armament
donatım
armament
hazır savaş kuvvetleri
armament
silahlanma

Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız. - We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.

Meclis herhangi bir nükleer silahlanmaya karşı protesto etmek için oy kullandı. - The assembly voted to protest against any nuclear armament.

armament
yarak
armament
{i} silâh ve cephane
armament
{i} (bir ülkede toplam) askeri güç
armament
(Askeri) HARP GÜCÜ: Harp teçhizat ve ikmal maddeleri. Bütün silah, mühimmat, gemi, tahkimat ve teşkilatlanmış personel ve harp sanayii ile kara, deniz ve hava harplerinde kullanılan sınıfları içine alır
armament
{i} silâhlandırma
armament
{i} silahlar
armament
kuvvet/silah
armament
{i} silâhlı kuvvetler
armament
{i} silâhlanma

Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız. - We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.

Meclis herhangi bir nükleer silahlanmaya karşı protesto etmek için oy kullandı. - The assembly voted to protest against any nuclear armament.

arming
(Askeri) (NATO) ATEŞLEME DURUMUNA GETİRME, KURMA (NATO): Patlayıcı maddelerde, silahlarda ve silah sistemlerindeki kullanımı ile, bir emniyet durumundan ateşlemeye hazırlık durumuna geçişi ifade eder
İngilizce - İngilizce
arming
armament
equipping
the act of equiping with weapons in preparation for war