the 'point' at which a line or a curve ends

listen to the pronunciation of the 'point' at which a line or a curve ends
İngilizce - Türkçe

the 'point' at which a line or a curve ends teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

end point
(Tıp) uç nokta
end point
son çekit
end point
(Kimya) Bir titrasyonda genellikle renk değişimi olarak algılanan reaksiyonun tamamlandığı nokta
end point
Hedef, ulaşılmak istenen son nokta
end point
son nokta
İngilizce - İngilizce
end point
the 'point' at which a line or a curve ends