test s.o.'s mettle

listen to the pronunciation of test s.o.'s mettle
İngilizce - Türkçe
birinin cesaretini ve ataklığını sınamak
test s.o.'s mettle