teslim olma;kendisini teslim etme;kendini tamamen başkasının ellerine bırakma

listen to the pronunciation of teslim olma;kendisini teslim etme;kendini tamamen başkasının ellerine bırakma
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) TESLİMİYET
teslim olma;kendisini teslim etme;kendini tamamen başkasının ellerine bırakma

    Heceleme

    tes·lim ol·ma;·ken·di·si·ni tes·lim et·me;·ken·di·ni ta·ma·men baş·ka·sı·nın el·le·ri·ne bı·rak·ma

    Günün kelimesi

    dinkum