tertemiz

listen to the pronunciation of tertemiz
Türkçe - İngilizce
very clean
stainless
very clean, spotless, stainless, immaculate, spick-and-span
spotlessly clean
very clean, spotlessly clean, spotless
immaculate

This place really is immaculate. - Bu yer gerçekten tertemiz.

(giysi) unworn
unsullied
taintless
spick-and-span

Keep the bathroom spick-and-span. - Banyoyu tertemiz tut.

neatly

He is always neatly dressed. - O her zaman tertemiz giyinir.

Tom was neatly dressed. - Tom tertemiz giyinmişti.

idyllic
(deyim) pure in heart
spick and span
spotless

Tom wants this room spotless. - Tom bu odayı tertemiz istiyor.

gleam
spickandspan
lily
tertemiz bir şekilde
immaculately
tertemiz yapmak
cleanse
tertemiz yapmak
clean up
tertemiz (giysi)
unworn
tertemiz traşlı
clean shaven
tertemiz yapmak
to cleanse, to clean (sth) up
ar namus tertemiz
shameless, barefaced
ar namus tertemiz
utterly shameless (used sarcastically)
Türkçe - Türkçe
Kötülük düşünmeyen, günahsız, lekesiz, suçsuz
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak: "Mütevekkil ve hülyalı, hanım hanımcık, uslu puslu, tertemiz yaşarlardı."- R. H. Karay
Kötülük düşünmeyen, günahsız, lekesiz, suçsuz: "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor."- M. A. Ersoy
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
tiril tiril
arı sili
tertemiz