teröristler

listen to the pronunciation of teröristler
Türkçe - İngilizce
terrorists
terörist
terrorist

The journalist was kidnapped by terrorists. - Gazeteci, teröristler tarafından kaçırıldı.

Terrorists blew up a bus. - Teröristler bir otobüsü havaya uçurdular.

terörist
terroristic
terörist
(someone) who is a terrorist
terörist
terrorist tedhişçi
Türkçe - Türkçe

teröristler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Terörist
tedhişçi
terörist
Bir siyasi davayı kabul ettirmek için karşı tarafa korku salacak, cana ve mala kıyacak davranışlarda bulunan kimse, yıldırmacı, tedhişçi
teröristler