tekrar düşün

listen to the pronunciation of tekrar düşün
Türkçe - İngilizce
consider again
think back
think over
thinkover
rethought
rethink

You might want to rethink that. - Onu tekrar düşünmek isteyebilirsiniz.

We have to rethink the approach. - Yaklaşımı tekrar düşünmek zorundayız.

tekrar düşün