teşvik edici

listen to the pronunciation of teşvik edici
Türkçe - İngilizce
incentive
(Hukuk) stimuli
hortative
inciting
hortatory
exhortative
teşvik edici şey
stimulus
teşvik et
urge to
teşvik et
{f} goading
teşvik et
exhort

The teacher exhorted his pupils to do well. - Öğretmen, öğrencilerini iyi yapmaya teşvik etti.

teşvik et
{f} goad
teşvik et
{f} goaded
teşvik et
urge to be
teşvik et
{f} urge

He urged them to come to an agreement. - Onları anlaşmaya teşvik etti.

Tom urged Mary to study harder. - Tom Mary'yi daha çok çalışması için teşvik etti.

teşvik et
urgeto
teşvik edici