taxpayer-funded

listen to the pronunciation of taxpayer-funded
İngilizce - Türkçe
Vergi mükellefleri tarafından fonlanan
vergi mükellefleri tarafından finanse edilen
taxpayer-funded