tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini allah'a bağlaması

listen to the pronunciation of tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini allah'a bağlaması
Türkçe - Türkçe
rabıta
tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini allah'a bağlaması

    Heceleme

    ta·ri·kat·lar·da mü·ri·din şey·hi a·ra·cı·lı·ğıy·la kal·bi·ni al·lah·'a bağ·la·ma·sı

    Günün kelimesi

    etiolate