tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması

listen to the pronunciation of tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması
Türkçe - Türkçe
zor alım
tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması

    Heceleme

    tan·zi·mat·tan ön·ce her·han·gi bir ki·şi·ye a·it mal·la·ra pa·di·şah a·dı·na el ko·nul·ma·sı

    Günün kelimesi

    somnolent