tall conical hat once worn by poor or lazy students as punishment

listen to the pronunciation of tall conical hat once worn by poor or lazy students as punishment
İngilizce - İngilizce
dunce cap
{i} dunce's cap
tall conical hat once worn by poor or lazy students as punishment

  Heceleme

  tall con·i·cal hat once worn by poor or la·zy students as pun·ish·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  tôl kōnîkıl hät wʌns wôrn bay pûr ır leyzi studınts äz pʌnîşmınt

  Telaffuz

  /ˈtôl ˈkōnəkəl ˈhat ˈwəns ˈwôrn ˈbī ˈpo͝or ər ˈlāzē ˈsto͞odənts ˈaz ˈpənəsʜmənt/ /ˈtɔːl ˈkoʊnɪkəl ˈhæt ˈwʌns ˈwɔːrn ˈbaɪ ˈpʊr ɜr ˈleɪziː ˈstuːdənts ˈæz ˈpʌnɪʃmənt/

  Günün kelimesi

  interstice