take precedence of

listen to the pronunciation of take precedence of
İngilizce - Türkçe
öncelikli olmak
daha önemli olmak
üstün olmak
önce davranmak
önce gelmek
take of
(deyim) take advantage of someone birinin zafından yararlanmak take advantage of sth. fırsattan yararlanmak take leave of one's senses delirmek
take precedence of