takdir etti

listen to the pronunciation of takdir etti
Türkçe - İngilizce
admired

I've always admired you a lot. - Seni her zaman çok takdir ettim.

takdir et
admire

You can't do anything other than admire his courage. - Onun cesaretini takdir etmekten başka bir şey yapamazsın.

I've always admired you a lot. - Seni her zaman çok takdir ettim.

takdir et
appreciate

It is not so difficult to appreciate good music. - İyi müziği takdir etmek hiç de zor değildir.

Tom appreciated Mary's advice. - Tom Mary'nin tavsiyesini takdir etti.

takdir et
think highly of
takdir et
ordain
takdir et
admired

I've always admired you a lot. - Seni her zaman çok takdir ettim.

takdir etti