takdir eden

listen to the pronunciation of takdir eden
Türkçe - İngilizce
appreciatory
appreciative
appreciating
admirer
lauder
takdir et
admire

I've always admired you a lot. - Seni her zaman çok takdir ettim.

You can't do anything other than admire his courage. - Onun cesaretini takdir etmekten başka bir şey yapamazsın.

takdir et
appreciate

Tom appreciated Mary's offer. - Tom Mary'nin önerisini takdir etti.

Tom appreciated Mary's support. - Tom Mary'nin desteğini takdir etti.

takdir et
think highly of
takdir et
ordain
takdir et
admired

I've always admired you a lot. - Seni her zaman çok takdir ettim.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) HAZİR
takdir eden