türev

listen to the pronunciation of türev
Türkçe - İngilizce
derivative

If you gamble on the stock market, you are an investor... If you gamble on the derivatives market, you are a trader... If you gamble at the casino, you are a loser... Morality? - Borsada kumar oynarsan bir yatırımcısındır... Türev piyasada kumar oynarsan bir tüccar ... Kumarhanede kumar oynarsan bir kaybedensindir ... Ahlak ?

Salicylates come from salicylic acid and its derivatives. - Salisilat, salisilik asidi ve onun türevlerinden meydana gelir.

(a) derivative
differentiation

The math teacher explained the concept of partial differentiation. - Matematik öğretmeni, kısmi türev kavramını açıkladı.

involution
derivative müştak
(Biyokimya) analog
(Dilbilim) derived
derivation
(Sosyoloji, Toplumbilim) derivativ
türev ürün
by-product
türev alma
differential
kısmi türev
(Bilgisayar) partial differential
kısmi türev
(Matematik) partial differentiation
birinci türev
first derivative
ikinci türev
second derivative
iklim türev araçları
(Ticaret) weather derivatives
normal türev
(Matematik) normal derivative
sentetik türev ürün
(Ticaret) synthetic instrument
tikel türev
(Matematik) partial derivative
Türkçe - Türkçe
türev