tükenmez kalem

listen to the pronunciation of tükenmez kalem
Türkçe - İngilizce
pen

Won't you please write with a ballpoint pen? - Tükenmez kalemle yazar mısınız lütfen?

Would you please write with a ballpoint pen? - Lütfen tükenmez kalemle yazar mısınız?

ball-point pen
ball pen
ball point pen
ballpoint

Fill out the form in ballpoint. - Formu tükenmez kalemle doldurun.

Won't you please write with a ballpoint pen? - Tükenmez kalemle yazar mısınız lütfen?

ballpoint pen

Write with a ballpoint pen. - Bir tükenmez kalem ile yazın.

Would you please write with a ballpoint pen? - Lütfen tükenmez kalemle yazar mısınız?

biro

How much is this biro? - Bu tükenmez kalem ne kadar?

ballpen
tükenmezkalem
biro
tükenmezkalem
pen
tükenmezkalem
ball point pen
tükenmezkalem
ball-point, ball-point pen; biro
Türkçe - Türkçe
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
tükenmez
tükenmez kalem