swelled, enlarged, or distended; as, a tumid leg; tumid flesh

listen to the pronunciation of swelled, enlarged, or distended; as, a tumid leg; tumid flesh
İngilizce - Türkçe

swelled, enlarged, or distended; as, a tumid leg; tumid flesh teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tumid
şişmiş
tumid
{s} kabarık
tumid
mübalağalı
tumid
{s} şatafatlı
tumid
{s} şişkin
tumid
{s} tumturaklı
tumid
debdebeli
İngilizce - İngilizce
tumid
swelled, enlarged, or distended; as, a tumid leg; tumid flesh