superlative form of warm; most warm

listen to the pronunciation of superlative form of warm; most warm
İngilizce - Türkçe

superlative form of warm; most warm teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

warmest
en sıcak

Temmuz ayı iklimbilimsel olarak yerkürede yılın en sıcak ayıdır. - July is climatologically the globe's warmest month of the year.

Yaz yılın en sıcak mevsimidir. - Summer is the warmest season of the year.

İngilizce - İngilizce
warmest
superlative form of warm; most warm