superheated-solvent drying

listen to the pronunciation of superheated-solvent drying
İngilizce - Türkçe

superheated-solvent drying teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

superheated-solvent drying
kızgın çözgenle kurutma
superheated solvent drying
(Gıda) kızgın çözgenle kurutma
superheated-solvent drying