sullenness; gloominess; irritability

listen to the pronunciation of sullenness; gloominess; irritability
İngilizce - Türkçe

sullenness; gloominess; irritability teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

moroseness
somurtkanlık
moroseness
huysuzluk
moroseness
aksilik
moroseness
(isim) suratsızlık
moroseness
{i} suratsızlık
İngilizce - İngilizce
{i} moroseness
sullenness; gloominess; irritability