such a medication; a febrifuge

listen to the pronunciation of such a medication; a febrifuge
İngilizce - Türkçe

such a medication; a febrifuge teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

antipyretic
ateş düşürücü

Ben bir ateş düşürücü almak istiyorum. - I wish to buy an antipyretic.

antipyretic
(isim) ateş düşürücü ilaç
antipyretic
(Tıp) Ateş düşürücü (ilaç), antipiretik
antipyretic
{i} ateş düşürücü ilaç
antipyretic
harareti teskin eden
antipyretic
ateş düşürüc

Ben bir ateş düşürücü almak istiyorum. - I wish to buy an antipyretic.

antipyretic
(sıfat) ateş düşürücü
antipyretic
(Tıp) Harareti yatıştıran, düşüren
antipyretic
antipiretik
İngilizce - İngilizce
antipyretic
such a medication; a febrifuge