succeeded in a test; withstood an experiment

listen to the pronunciation of succeeded in a test; withstood an experiment
İngilizce - Türkçe

succeeded in a test; withstood an experiment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

passed
{f} geç

Ne kadar zaman geçtiğini söyleyemem. - I cannot say how much time passed.

Dört evin önünden geçtim. - I passed by four houses.

passed
geçmiş

O, sınavı geçmiş olamaz. - He can not have passed the exam.

Büyükbaba ve büyükannelerim Almandı ve dil bana ve erkek kardeşime geçmiş oldu. - My grandparents were German, and the language has been passed down to me and my brother.

passed
(Bilgisayar) geçti

Gemi köprünün altından geçti. - The ship passed under the bridge.

Dört evin önünden geçtim. - I passed by four houses.

passed
geçen

Babası geçen hafta öldü. - Her father passed away last week.

Yapraklar her geçen gün kırmızıya döndü. - The leaves turned red as the days passed.

İngilizce - İngilizce
{s} passed
succeeded in a test; withstood an experiment