strong personal support or reassurance

listen to the pronunciation of strong personal support or reassurance
İngilizce - İngilizce
handholding
strong personal support or reassurance

  Heceleme

  strong per·son·al sup·port or re·as·sur·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  strông pırsînîl sıpôrt ır riışûrıns

  Telaffuz

  /ˈstrôɴɢ ˈpərsənəl səˈpôrt ər ˌrēəˈsʜo͝orəns/ /ˈstrɔːŋ ˈpɜrsɪnɪl səˈpɔːrt ɜr ˌriːəˈʃʊrəns/

  Günün kelimesi

  clithridiate