strong but controlled forward movement in the horse

listen to the pronunciation of strong but controlled forward movement in the horse
İngilizce - Türkçe

strong but controlled forward movement in the horse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impulsion
itiş
impulsion
ilme
impulsion
(Pisikoloji, Ruhbilim) içtepi
impulsion
itme
impulsion
şevk
impulsion
tahrik
impulsion
{i} itici güç
impulsion
sevk
impulsion
muharrik kuvvet
impulsion
dürtü/itici güç
impulsion
{i} dürtü
İngilizce - İngilizce
impulsion
strong but controlled forward movement in the horse

  Heceleme

  strong but con·trolled for·ward move·ment in the horse

  Türkçe nasıl söylenir

  strông bʌt kıntrōld fôrwırd muvmınt în dhi hôrs

  Telaffuz

  /ˈstrôɴɢ ˈbət kənˈtrōld ˈfôrwərd ˈmo͞ovmənt ən ᴛʜē ˈhôrs/ /ˈstrɔːŋ ˈbʌt kənˈtroʊld ˈfɔːrwɜrd ˈmuːvmənt ɪn ðiː ˈhɔːrs/

  Günün kelimesi

  copse