streamlet

listen to the pronunciation of streamlet
İngilizce - Türkçe
derecik
{i} çay
rivulet
derecik
rivulet
{i} çay
rivulet
{i} dere
rivulet
ufak su
İngilizce - İngilizce
rivulet
{i} small stream, rivulet, brook
A small stream; a rivulet; a rill
a small stream
streamlets
plural of streamlet
streamlet