sticking one's nose into something

listen to the pronunciation of sticking one's nose into something
İngilizce - İngilizce
sticking one's nose into other people's matters, meddling with the affairs of others
sticking one's nose into something

  Heceleme

  stick·ing one's nose in·to some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  stîkîng wʌnz nōz întı sʌmthîng

  Telaffuz

  /ˈstəkəɴɢ ˈwənz ˈnōz əntə ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈstɪkɪŋ ˈwʌnz ˈnoʊz ɪntə ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  janus-faced