steamship

listen to the pronunciation of steamship
İngilizce - Türkçe
{i} vapur
buharlı vapur
buharlı gemi

O zaman hava balonları icat edilmemişti, ne buharlı gemiler, ne de demiryolları. - Air balloons had not then been invented, nor steamships, nor railways.

(isim) vapur
buhar gemisi
ss
(Askeri) Bak. "submarine"
İngilizce - İngilizce
steamship