standby reserve

listen to the pronunciation of standby reserve
İngilizce - Türkçe
(Askeri) İKİNCİ DERECEDE HAZIR İHTİYAT (SAVUNMA BAKANLIĞI): 10 U. S. C. 273, 672 ve 674 ile belirtilen ve fiili görev sorumluluğu solan birlikler ve yedek unsurların mensupları (Hazır İhtiyat veya Emekli ihtiyattan başka olanlar)
(Askeri) ikinci derecede hazır ihtiyat
standby reserve