squeakily

listen to the pronunciation of squeakily
İngilizce - Türkçe
cızırtılı bir şekilde
squeaky
gıcırtılı

Menteşeler gerçekten gıcırtılı. Lütfen onları yağlar mısın? - The hinges are really squeaky. Could you oil them please?

Köpekler gıcırtılı oyuncakları sever. - Dogs like squeaky toys.

squeaky
tiz sesli
whilst squeaking
gıcırdıyor iken
squeaky
squeakilygıcırdayarak
squeaky
squeakiness gıcırdama
squeaky
gıcırdayan
squeaky
{s} cızırtılı
İngilizce - İngilizce
while producing high-pitched sounds, while creaking
whilst squeaking
squeaky
Tending to produce a high-pitched sound or squeak
squeaky
Something that is squeaky makes high-pitched sounds. squeaky floorboards He had a squeaky voice
squeaky
having or making a high-pitched sound such as that made by a mouse or a rusty hinge
squeaky
{s} having a tendency to squeak, making short high-pitched sounds
squeakily