specious show; gloss

listen to the pronunciation of specious show; gloss
İngilizce - Türkçe

specious show; gloss teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gloze
örtbas etmek
gloze
gizlemek
gloze
tevil etmek
gloze
söze veya davranışa başka anlam vermek
İngilizce - İngilizce
gloze
specious show; gloss