soytarıca

listen to the pronunciation of soytarıca
Türkçe - İngilizce
buffoonish
soytarı
{i} jester

Have you met the new court jester? - Yeni saray soytarısıyla tanıştın mı?

soytarı
clown

He's always clowning in class. - O her zaman derste soytarılık ediyor.

Tom was clowning around at the party last night. - Tom dün geceki partide soytarılık ediyordu.

soytarı
{i} buffoon
soytarı
{i} fool
soytarı
merry-andrew
soytarı
harlequin
soytarı
zany
soytarı
{i} Judy
soytarı
droll
soytarı
punchinello
soytarı
{i} merry andrew
soytarı
grotesque
soytarı
clown, buffoon, jester; clown, zany
soytarı
mummer
soytarı
clown, buffoon
soytarı
merryandrew
soytarı
fawning, untrustworthy person
soytarı
jest

Have you met the new court jester? - Yeni saray soytarısıyla tanıştın mı?

Türkçe - Türkçe

soytarıca teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Soytarı
paskal
Soytarı
(Osmanlı Dönemi) SA'TERÎ
Soytarı
kaşmer
soytarı
Hileci, yaltak kimse, kaşmer
soytarı
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
soytarı
Eskiden kralları, padişahları ve saray halkını şaklabanlıklarıyla eğlendiren komik kimse
soytarıca