soyca ve evlenme neticesinde aralarında bağ bulunanların beheri. akraba

listen to the pronunciation of soyca ve evlenme neticesinde aralarında bağ bulunanların beheri. akraba
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) HISIM
soyca ve evlenme neticesinde aralarında bağ bulunanların beheri. akraba

    Heceleme

    soy·ca ve ev·len·me ne·ti·ce·sin·de a·ra·la·rın·da bağ bu·lu·nan·la·rın be·he·ri. ak·ra·ba

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    bombinate