sorcerer, magician or wizard

listen to the pronunciation of sorcerer, magician or wizard
İngilizce - Türkçe
büyücü, büyücü veya sihirbaz
kahuna
(Din) Hawaii'de din adamlığının yanısıra hastaları bitkiler ve/veya doğa üstü güçlerle iyileştiren kimse
kahuna
Önemli, seçkin kişi ya da şey
kahuna
Hawaili saman
İngilizce - İngilizce
kahuna
sorcerer, magician or wizard