soon, in the near future, in a little bit

listen to the pronunciation of soon, in the near future, in a little bit
İngilizce - Türkçe

soon, in the near future, in a little bit teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in a while
bir anda

Tom bir anda fazla yapmadı. - Tom hasn't done much in a while.

in a while
Kısa bir süre içinde

Kısa bir süre içinde kimse Tom'u görmedi. - No one's seen Tom in a while.

Kısa bir süre içinde tekrar gelmek zorunda kalacaksın: o işle ilgilenen adam az önce dışarı çıktı. - You'll have to come back in a while: the man dealing with that business has just gone out.

İngilizce - İngilizce
in a while
soon, in the near future, in a little bit