something understood as another ; an equivocation

listen to the pronunciation of something understood as another ; an equivocation
İngilizce - Türkçe

something understood as another ; an equivocation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

quid pro quo
(Latin) bir şey için bir şey
quid pro quo
mukabele
quid pro quo
karşılık
quid pro quo
bedel
quid pro quo
"Quid pro quo" Politikası, Türkçe'de; "Kısasa kısas" denilen şekilde uygulanan bir tutum olup, dünya diplomasisinde bu Latince deyimle anılmaktadır. Bazen, "göze göz, dişe diş" de denilen bu politika ile bir devlet diğerlerine karşı aynen onun kendisine olan davranışlarına uygun bir tutum izleyerek cevap verir
quid pro quo
(verilen bir şeye) karşılık: "İf we give this to them we must insist on a juid pro juo.Bunu onlara verirsek, karşılığını istememiz şart."
quid pro quo
{i} (verilen bir şeye) karşılık: If we give this to them we must insist on a quid pro quo. Bunu onlara verirsek, karşılığını istememiz şart
quid pro quo
taviz
quid pro quo
ödün
İngilizce - İngilizce
quid pro quo
something understood as another ; an equivocation