something that impedes, stands in the way of, or holds up progress

listen to the pronunciation of something that impedes, stands in the way of, or holds up progress
İngilizce - Türkçe

something that impedes, stands in the way of, or holds up progress teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

obstacle
{i} engel

Engellere rağmen ilerlemeye devam ettik. - We pushed ahead despite the obstacles.

Birçok engele rağmen vazgeçmeyi reddetti. - He refused to quit despite many obstacles.

obstacle
{i} mani
obstacle
(Askeri) ENGEL: Bir ilerlemeyi durduran, yavaşlatan veya başka yöne çeviren bir mania. Engeller; çöl, nehir, bataklık veya dağ gibi tabii; dikenli tel engeli, hendek, beton veya madeni tank tuzakları ve benzerleri gibi suni olabilir. Engeller; sabit veya portatif olabileceği gibi kıtalara yapılmış olarak verilebilir veya arazide imal edilebilirler
obstacle
set
obstacle
çaparız
obstacle
tebelleş
obstacle
{i} engel, mâni
obstacle
{i} ket
İngilizce - İngilizce
obstacle

A big obstacle to understanding the manual was that it had been poorly translated from the Japanese.

something that impedes, stands in the way of, or holds up progress