someone with a compulsive desire to expose the genitals

listen to the pronunciation of someone with a compulsive desire to expose the genitals
İngilizce - Türkçe

someone with a compulsive desire to expose the genitals teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exhibitionist
(Tıp) ekshibisyonist
exhibitionist
{i} gösterimci
exhibitionist
göstermeci
exhibitionist
teşhirci

Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu. - An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur.

flasher
sinyal
flasher
teşhirci
flasher
flaşör
flasher
(Araba) Dörtlü ışıklar
exhibitionist
teşhirci/göstermeci
exhibitionist
(Tıp) Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi
flasher
teşhirci/flaşör
flasher
(İnşaat) tehlike lambası
İngilizce - İngilizce
flasher
exhibitionist
someone with a compulsive desire to expose the genitals

  Heceleme

  some·one with a com·pul·sive de·sire to ex·pose the gen·i·tals

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmwʌn wîdh ı kımpʌlsîv dîzayır tı îkspōz dhi cenıtılz

  Telaffuz

  /ˈsəmˌwən wəᴛʜ ə kəmˈpəlsəv dəˈzīər tə əkˈspōz ᴛʜē ˈʤenətəlz/ /ˈsʌmˌwʌn wɪð ə kəmˈpʌlsɪv dɪˈzaɪɜr tə ɪkˈspoʊz ðiː ˈʤɛnətəlz/

  Günün kelimesi

  fugleman