someone who records the transactions of a business

listen to the pronunciation of someone who records the transactions of a business
İngilizce - Türkçe

someone who records the transactions of a business teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bookkeeper
{i} sayman
bookkeeper
{i} muhasebeci

Dan bir muhasebeci ve onun parası var. - Dan is the bookkeeper and he has the money.

Tom bir muhasebeciydi. - Tom was a bookkeeper.

bookkeeper
{i} defter tutan kimse
bookkeeper
(Ticaret) defter tutan kişi
bookkeeper
bookkeeping : muhasebecilik
bookkeeper
i., muh. defter tutan kimse
İngilizce - İngilizce
bookkeeper
someone who records
recorder
someone who records the transactions of a business

  Heceleme

  some·one who records the transactions of a busi·ness

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmwʌn hu rıkôrdz dhi tränzäkşınz ıv ı bîznıs

  Telaffuz

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o rəˈkôrdz ᴛʜē tranˈzaksʜənz əv ə ˈbəznəs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː rəˈkɔːrdz ðiː trænˈzækʃənz əv ə ˈbɪznəs/

  Günün kelimesi

  donnybrook