someone who practices exorcism

listen to the pronunciation of someone who practices exorcism
İngilizce - Türkçe

someone who practices exorcism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exorcist
kötü ruhları kovan kimse
exorcist
üfürükçü
exorcist
{i} cinci hoca

Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu. - The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons.

exorcist
{i} dua ile ruhları defeden kimse
exorcist
{i} cinci

Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu. - The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons.

exorcist
duayla şeytan kovan kimse
İngilizce - İngilizce
exorcist
someone who practices exorcism