someone who patronizes prostitutes

listen to the pronunciation of someone who patronizes prostitutes
İngilizce - İngilizce
wencher
someone who patronizes prostitutes