someone who flees their home country and seeks asylum in another; a refugee

listen to the pronunciation of someone who flees their home country and seeks asylum in another; a refugee
İngilizce - Türkçe

someone who flees their home country and seeks asylum in another; a refugee teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

asylum seeker
sığınma hakkı arayan kişi
asylum seeker
(Avrupa Birliği) sığınmacı

Almanya bu yıl yaklaşık bir buçuk milyon sığınmacı bekliyor. - Germany is expecting about 1.5 million asylum seekers this year.

asylum seeker
(Askeri) sığınma isteyen kimse
İngilizce - İngilizce
asylum seeker
someone who flees their home country and seeks asylum in another; a refugee