softening; mollifying; soothing; assuasive; as, oil is demulcent

listen to the pronunciation of softening; mollifying; soothing; assuasive; as, oil is demulcent
İngilizce - Türkçe

softening; mollifying; soothing; assuasive; as, oil is demulcent teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

demulcent
(Tıp) demulsent
demulcent
yatıştırıcı
demulcent
teskin edici
demulcent
(Tıp) Uyuşukluğu gidermek
demulcent
teskin edici veya koruyucu ilâç
demulcent
müsekkin
İngilizce - İngilizce
demulcent
softening; mollifying; soothing; assuasive; as, oil is demulcent